Õigusabi - Fpro

Õigusabi

Õigusabi meie juristidelt tähendab Teie küsimuste kerget lahendamist. Õigusabi teenuste tasustamine kujuneb vastavalt ajakulule või töömahule või tulemustasuna või kokkuleppe alusel.

Teenused:

  • juriidilised konsultatsioonid kõigis peamistes õigussfäärides, huvide esindamine õiguslikes vaidlustes, kohtutes ja teistes riigiasutustes,
  • dokumentide — lepingud, kompromissid, väljamaksete graafikud, avaldused, juriidiliselt korrektsed vastused jne. — koostamine.
  • tööalaste dokumentide — hagiavaldused, vastused hagiavaldustele, otsuste edasikaebamistele, alimentide nõudmine jne. — koostamine.
  • ja paljud teised juriidilised teenused.