Finantsaruandluse siseaudit - Finance Professional OÜ

Finantsaruandluse siseaudit

Raamatupidamisteenuseid osutav firma Finance Professional OÜ spetsialistid teostavad professionaalselt ja maksimaalselt lühikese tähtajaga ettevõtte siseauditi.

Siseaudit aitab saada kõige täiuslikuma ettekujutuse Teie organisatsiooni asjade reaalsest seisust, ära hoida hulgaliselt riske ja koostada äri edasise arengu optimaalne plaan. Siseauditi tulemused ei sõltu kuidagi ettevõtte hinna- või juhtimispoliitikast — see on täiesti objektiivne ja erapooletu analüüs, mis selgitab kõige efektiivsemalt välja finantsarvestuse nõrgad kohad, selle puudujäägid ja aitab koos sellega üldkokkuvõttes optimeerida organisatsiooni finantstegevust.

Mida teete Teie

  • annate Finance Professional OÜ spetsialistidele ligipääsu kõikidele vajalikele dokumentidele: algdokumentatsioonile, raamatupidamisregistritele, raamatupidamise ja maksuaruandlusele.
  • esitate teised, auditi ülesannete täitmiseks vajalikud dokumendid: personalidokumendid, asutamispaberid, samuti majanduslepingud.

Mida teeme meie

  • teeme algdokumentide täieliku või valikulise kontrolli;
  • kontrollime raamatupidamise ja maksuregistrite vormistamise, töötasu ja maksude arvestamise õigsust;
  • kontrollime personalidokumentide, ettevõtte arvestuspoliitika, majanduslepingute olemasolu, vormistamise õigsust, ent ka tulusust, nende raamatupidamises kajastamise reeglipärasust;
  • teostame maksu- ja raamatupidamisaruandluse vormistamise reeglipärasuse kontrolli;
  • vajadusel anname nõu raamatupidamise ja maksuarvestuse parenduste sisseviimiseks, firma finantstegevuse efektiivsuse tõstmiseks ja võimaluse korral ka maksukoormuse minimiseerimisvõimalustest.

Helistage telefonil +372 5626 2426 (rus, est), +372 5560 2611 (est, eng) või vajutage nupule „Võtke meiega ühendust”. Lähimal ajal pöördub Teie poole Finance Professional OÜ spetsialist, et kokku leppida siseauditi kontrolli alguses ja arutada läbi konkreetselt Teie päringu üksikasjad

Usaldage oma organisatsiooni siseauditi läbiviimise vastutusrikas ja vaevanõudev protseduur meeskonnale, milles töötavad ühed Eesti kogenuimad ja kõrgeima kvalifikatsiooniga raamatupidamisspetsialistid.