Nullaruandluse esitamine -Finance Professional OÜ

Nullaruandluse esitamine

Selleks, et esitada nullaruandlus õigeaegselt ja asjatundlikult, vältida palavikulist tähtaegadest tulenevat kiirustamist ja lisakulutuste kandmise riske – aitab Teid raamatupidamisteenuseid osutava firma Finance Professional OÜ spetsialistid. Pakume nullaruandluse ettevalmistamise ja esitamise teenuseid juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Asjatundlikult koostatud nullaruande õigeaegne esitamine Maksu- ja Tolliametile võimaldab vältida trahve, maksuametnike teravdatud tähelepanu ja Äriregistri määruseid.

Nullaruanne esitatakse kahel juhul: töötasude puhul — tuludeklaratsioon TSD ja käibemaksu puhul — käibedeklaratsioon KMD. Kui ettevõttel  töötajaid ei ole, siis on vajalik iga kuu 10. kuupäevaks esitada nulldeklaratsioon.

Kui ettevõte on Maksu- ja Tolliametis registreeritud käibemaksukohuslasena ja aruandluskuul ei ole laekunud raamatupidamisse ettemakseid või käibemaksuseadusega seotud müügi- ja kuluarveid, siis peab ettevõte esitama KMD nulldeklaratsiooni. Ülejäänud juhtudel pole tegemist nullaruannetega.

Pöörame Teie tähelepanu järgnevale:
jutt käib mis tahes majandusliku tegevuse täielikust puudumisest. Kas või ühe, olgugi Teie arvates kõige tähtsusetuma rahaoperatsiooni teostamine jätab Teid nullaruandluse esitamise õigusest ilma.

On oluline, et nullaruandluse esitamine on enam tüüpiline füüsilisest isikust ettevõtjale kui juriidilise isikule. Just sellepärast on ettevõttel, mis mingitel põhjustel esitab nullaruanded, vajalik eriti hoolikalt suhtuda selle vormistamisse. Vastasel juhul on organisatsioonil kõik šansid tõmmata endale kontrollorganite teravdatud tähelepanu.

Mida me Teilt vajame

  • Aruannete esitamiseks vajalikke andmeid.

Mida teeme meie

  • Koostame kiiresti, asjatundlikult ja õigeaegselt tulu- ja käibedeklaratsioonid.
  • Vajaduse korral edastame aruanded Maksu- ja Tolliametile.

Finance Professional OÜ kvalifitseeritud spetsialistid võtavad hea meelega enda peale Teie finantsalase tegevuse nullaruandluse koostamise kohustuse. Me kindlustame Teile selles küsimuses täieliku muretuse, lahendades selle vastutustundlikult Teie eest.

Vastused kõigile Teie raamatupidamist ja maksude optimeerimist puudutavatele küsimustele. TASUTA!