Raamatupidamise konsultatsioon - Finance Professional OÜ

Raamatupidamise konsultatsioon

Finance Professional OÜ konsulteerib kliente raamatupidamisega ning juriidilise küljega seotud küsimustes, mis võivad äritegevuse käigus tekkida.

 • seadusandluse keerulised küsimused;
 • maksuõigus ja maksude optimeerimine;
 • lepingute koostamine;
 • majandusoperatsioonide kajastamine raamatupidamise kannetena;
 • palkade arvestus ja eraldised sotsiaalfondidesse;
 • raamatupidamise algdokumentatsiooni ja arvestusregistrite pidamine;
 • liisingu ja rendi vormistamine;
 • raamatupidamise ja maksustamise spetsiaalsete režiimide kasutamine jne.

Mida teete teie

 • Võtke meiega ühendust ja kirjeldage lahendust vajavat oma probleemi;
 • Vajadusel võimaldage ligipääs vajalikele dokumentidele.

Mida teeme meie

 • Kuulame Teid tähelepanelikult ära;
 • Rakendame meie spetsialistide kvalifikatsiooni ja võimed ning pakume välja võimalikult kasuliku lahenduse.

Kahjuks on tänapäeval palju ettevõtteid, kes püüavad koosseisulise raamatupidamise ülalpidamise või kvaliteetse raamatupidamise ja maksuarvestuse outsourcingu arvelt kokku hoida, usaldavad arvet pidama raamatupidajaid ühekordse lepingu alusel või aruandlusperioodiks. Ent raamatupidamise üks printsiipidest on järjepidevus ja taolised „ühekordsed” pöördumised toovad endaga kaasa ettevõtte või ettevõtja jaoks trahvid ja maksuorganite teravdatud tähelepanu.

Kaasaegse raamatupidamise teevad keerulisemaks ka sagedased ja tihti vastuolulised õigusbaasi muudatused. Seetõttu seisavad isegi ettevõtete professionaalsed ja kogenud pearaamatupidajad ja spetsialistid mõnikord vastamisi vajadusega saada raamatupidamise konsultatsioone sellistelt kvalifitseeritud organisatsioonidelt, nagu seda on Finance Professional OÜ.

Me aitame ülimalt operatiivselt vältida seadusandluse nähtamatuid karisid, seletame lahti raamatupidamise praktilise osa mistahes peensused, osutame vajalikku tuge mittestandardsetes küsimustes, kui nende lahenduse tähtaegadest sõltub potentsiaalsete kulude suurus, mida ettevõte võib kanda määratud trahvide ja teiste administratiivvastutuse vormide tõttu.

Te võite saada Finance Professional OÜ raamatupidamise konsultatsiooni kirjalikult, telefoni teel või isiklikult kohale tulles suulises vormis. Tulge meie büroosse tööpäevadel aadressil: Valukoja 8, X korrus, Tallinn.
Meie kaastöötajad kuulavad Teid usalduslikus vestluses kohvitassi taga ning sellest hetkest läheb Teie keeruline olukord usaldusväärsete abiliste kätte.

Kõigile püsiklientidele pakub Finance Professional OÜ regulaarseid raamatupidamise konsultatsioone tasuta!