Raamatupidamise taastamine - Fpro

Raamatupidamise taastamine

Raamatupidamise taastamine sisaldab:

 • algdokumentatsiooni kontrollimist ja korrastamist;
 • arvete loomist raamatupidamise programmis (kas meie või teie serveris);
 • raamatupidamise teenust ja maksuaruandluse koostamist;
 • konsultatsioone maksustamistüüpide ja -arvestuse valimisel maksukoormuse maksimaalse alandamise eesmärgil;
 • maksudeklaratsioonide esitamist Maksu- ja Tolliametile.

Raamatupidamise taastamine eeldab tihedat suhtlemist kliendiga. Me pakume välja kõige kasulikuma lahenduse.


Raamatupidamise taastamise kord

Esitage meile kõik olemasolevad dokumendid:

 • sissetulevad ja väljaminevad arved,
 • panga väljavõtted,
 • kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid,
 • võimaldage ligipääsu Maksu- ja Tolliametisse ja Äriregistrisse. Meie kaastöötajad aitavad Teil seda korraldada.

Meie tegevused

 • Analüüsitud dokumentide põhjal selgitame välja, mis on puudu ja anname soovitusi nende taastamiseks.
 • Kokkuleppe alusel võime puuduvad dokumendid taastada ise.
 • Sisestame kõik dokumendid raamatupidamise programmi, loome arvestusregistrid.
 • Koostame maksudeklaratsioonid ja esitame need Maksu- ja Tolliametile või kontrollime juba esitatud deklaratsioonide õigsust.
 • Loome dokumentide arhiivi.
 • Kohtume ja arutame läbi tehtud töö tulemused.
 • Vajadusel anname kõik aastaaruanded Äriregistrisse.

Raamatupidamise ja maksuarvestuse taastamine on nõutav juhtudel, kui on paljastatud arvestuslike algandmete ebausaldatavus, puuduvad ühe või mitme aruandlusperioodi maksuregistrid, on väljastatud määruseid ja on vajadus äri säilitada. See on vastutusrikas ja keeruline protsess. Raamatupidamisfirma Finance Professional OÜ spetsialistid organiseerivad Teile asjatundlikult ja ülima operatiivsusega raamatupidamise taastamise mis tahes mahus ja mis tahes perioodi kohta.

Meie raamatupidajatel on raamatupidamise taastamise osas suured kogemused erinevates tegevusvaldkondades nii juriidiliste isikute kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate seas. Taastamine teostatakse täis või osalises mahus ja lubab Teil vältida hiiglaslikke trahve ja võimalikku administratiivvastutust.

Finance Professional OÜ kaastöötajate kompetentsi kinnituseks on aastatepikkune edukas töö ja vastukajad meie arvukatelt klientidelt, aga meie tähelepanelik suhtumine Teie muredesse muudab koostöö mitte ainult efektiivseks, vaid ka meeldivaks. Koos meiega muutub Teie ettevõtte raamatupidamine laitmatuks!

Kui te vajate raamatupidamise taastamist, siis helistage meile: +372 5626 2426 (rus), +372 5560 2611 (est, eng).
Või vajutage selle teksti all asuvale nupule „Võtke meiega ühendust” ja Finance Professional OÜ spetsialist võtab Teiega ühendust 1 tööpäeva jooksul.

Kui aga eelistate lahendada küsimusi isiklikult, siis on meil hea meel Teiega kohtuda meie büroos aadressil Valukoja 8, X korrus, Tallinn